Terms & conditions

Consumer
Dealer
Art. 1. Identity

Keptin-Jr b.v.
Raadhuisplein 27a
2411 BD Bodegraven
The Netherlands

Tel: +31 (0)172 617831

Email: service@keptin-jr.com
Web: www.keptin-jr.com

C.O.C. number: 2400098

VAT identification number: NL80.28.64.314.B.01

Art. 2. Applicability

These General Terms and Conditions explain what we do for our clients and what clients can expect from us. Sometimes we offer separate conditions for certain products. When this is the case, these General Terms and Conditions also apply. If different Terms and Conditions contradict one another, the client can choose the most favourable one.

Art. 3. Offer

We always tell our clients what, when and how they can buy something, what it costs and whether clients can exchange the product. The offer contains a comprehensive and accurate description of the products and/or services offered. The description is sufficiently detailed to enable a proper assessment. Each offer contains the information that includes what client’s rights and obligations are linked to accepting the offer. This specifically includes:

  • The price including taxes;
  • Any delivery costs;
  • Whether the right of withdrawal is applicable or not;
  • The payment method, delivery or implementation of the agreement;
Art. 4. Agreement

Clients conduct online business with us in a secure web environment. When clients order items from us they will receive a confirmation by email. We add all information and data the client needs to his order, but most can also be found on our website. Naturally, it is handy if the client keeps the (digital) invoice properly.

Art. 5. Right of withdrawal

Right of withdrawal includes the ability of the client to cancel his purchase from us within the grace period. If the client has received the product and the product doesn’t meet his expectations, he is entitled to return it within 14 days of receiving the product. We will send the client a new product or we will refund the payment within 10 days.

Art. 6. Shipping costs in case of withdrawal

If the client chooses to make use of his right of withdrawal, the costs of the return shipment are to be borne by the client.

Art. 7. Exclusion of right of withdrawal

The following items cannot be returned:

  • Used items;
  • Consumable items, such as detergents, when the packaging has been opened;
  • Redeemed or filled in vouchers;
  • Damaged or incomplete items.
Art. 8. Price

All mentioned prices are inclusive of VAT. Shipping costs depend on the country of delivery. These are clearly indicated on our website.

Art. 9. Conformity and warranty

The client is entitled to a good product. Should the product prove to have a defect, we will solve this for the client. We will always follow Dutch law.
Art. 10. Delivery and implementation.

If the client orders something from us on weekdays before 12.00 hrs, the order will be shipped the same day. The shipping time depends on the country where the order is sent to. This is clearly indicated on this website for all areas where we deliver our products.

If delivery of the product takes longer, or if we are unable to deliver everything in time, we will inform the client as soon as possible. At that moment the client may cancel his purchase. If the client has paid in advance, we will refund his costs within 10 days.

If we can no longer deliver a product ordered, we will refund the client’s costs or we will offer him an adequate alternative. Such a replacement item can always be exchanged by the client. If a product gets damaged or lost before it is delivered to the client or the recipient as indicated by the client, this is our responsibility.

Art. 11. Payment

Orders with us are always paid in advance. The order is processed immediately upon receipt of the payment. Please inform us if there is something wrong with the payment details. weten.

Art. 12. Complaints procedure

If the client has a complaint, we will do our utmost to resolve this complaint. The client has to inform us as soon as possible if he has a complaint. He has to describe the problem as clearly as possible, so we can be of service. The client will receive a reply from us within 2 days. We will help him immediately or inform him how much time we need to resolve the complaint.

Art. 13. Disputes

In case we cannot resolve the complaint together, the client may choose to submit the case to a Dutch court. If the client opts for this, we sincerely regret this but respect the decision. All agreements he makes with us and any disputes arising from an agreement with us are dictated by Dutch law.

Art. 1. Identiteit

Keptin-Jr b.v.
Raadhuisplein 27a
2411 BD  Bodegraven
Nederland

Tel: +31 (0)172 617831

Email: service@keptin-jr.com
Web: www.keptin-jr.com

KvK-nummer: 2400098
BTW-identificatienummer: NL80.28.64.314.B.01

Art. 2. Algemene Voorwaarden

Wij opereren alleen en uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Deze hebben betrekking op al onze overeenkomsten ook wanneer dat niet is aangegeven. Het plaatsen van een order of het accepteren van een orderbevestiging betekent acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Art. 3. Orders en Overeenkomsten

Orders kunnen telefonisch, schriftelijk of door middel van het ordersysteem van onze website (www.keptin-jr.com) geplaatst worden. Een schriftelijke orderbevestiging wordt alleen gegeven wanneer onze klant hier bij het plaatsen van de order om vraagt. Orders die door ons zijn geaccepteerd zijn bindend. Al onze aanbiedingen zijn zonder verplichting, tenzij dit anders is overeengekomen. Catalogi, prijslijsten en circulaires zijn bedoeld voor marketing doeleinden en zijn van rechtswege, in welke vorm dan ook, niet bindend. Aan klanten wordt alleen tegen betaling vooraf geleverd, tenzij een andere betalingsvoorwaarde met de klant is overeengekomen. In geval van een te late betaling hebben wij het recht de klant onze extra kosten in rekening te brengen evenals 10% rente (jaarbasis). Als onze betalingsvoorwaarde niet wordt nagekomen of wanneer wij gegronde redenen hebben tot twijfel aan de kredietwaardigheid van onze klant, worden alle bij deze klant uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Gemaakte betalingsafspraken worden niet gecontinueerd wanneer de afgesproken betalingsconditie niet wordt nagekomen. In dit geval vinden alle volgende leveringen uitsluitend plaats tegen gegarandeerde betaling vooraf.

Art. 4. Levertermijn en vrachtkosten

Levertermijnen zijn niet bindend, tenzij dit in een geschreven overeenkomst anders wordt overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan. Alle leveringen vallen onder het risico van de klant. Alle leveringen vinden plaats “ex works” Bodegraven tenzij dit anders is overeengekomen. Claims voor te late levering zijn uitgesloten. Claims voor incorrecte levering dienen ingediend te worden 14 dagen na het ontvangen van de goederen.

Art. 5. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig zijn betaald, samen met alle bedragen die ons toebehoren. Wanneer de koper deze goederen verkoopt als onderdeel van zijn normale bedrijfsvoering dan wordt  het eigendomsvoorbehoud uitgebreid met de inkomsten van deze verkopen. De koper is verplicht om onmiddellijk aan Keptin-Jr door te geven wanneer derden goederen onder eigendomsvoorbehoud van Keptin-Jr of de inkomsten uit de verkoop van deze goederen, claimen. Zolang Keptin-Jr  (deels) eigenaar is van de goederen mogen deze niet bij anderen als onderpand gegeven worden, nog bij een ander in bewaring gegeven worden zonder onze toestemming. De koper is verplicht om Keptin-Jr onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer het eigendom van Keptin-Jr door een derde partij geconfisqueerd wordt.

Art. 6. Merkbescherming

Na beëindiging van de zakenrelatie met Keptin-Jr, is het gebruik van de beschermde merknaam “Keptin-Jr” verboden voor verdere bedrijfsvoering. Dit met uitsluiting van de verkoop van oude voorraad, die het merk “Keptin-Jr” draagt.

Art. 7. Garantie

Wanneer een levering één of meerdere defecten bevat, dienen details van deze defecte artikelen aan ons te worden doorgegeven, binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Op dat moment zullen wij aan de klant doorgeven hoe te handelen. In het algemeen verwachten wij van de koper de geleverde zendingen, direct na ontvangst, goed na te kijken en in het geval van defecte artikelen aan ons door te geven of het defect geleverde artikel voor reparatie kan worden retour gestuurd. De kosten die de klant voor het retoursturen maakt, zullen door ons worden vergoed, tenzij wij na ontvangst van het artikel van de klant de gemaakte klacht niet kunnen honoreren. Wanneer Keptin-Jr de klacht honoreert, zal Keptin-Jr het artikel of repareren of vervangen. De koper is alleen gerechtigd tot ontbinding van het contract, wanneer Keptin-Jr dit niet binnen een redelijke termijn realiseert. Wanneer een klant defecte goederen retourneert naar Keptin-Jr dient dit te gebeuren op goedkoopste en meest economische manier. Claims van defecte goederen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze begeleid worden van een kopie van de factuur die de datum van aankoop toont.

Art. 8. Verkoop Richtlijnen

De koper accepteert uitdrukkelijk zijn plicht om door profesioneel personeel zijn klanten correct en adequaat informatie te verschaffen over het handelsmerk Keptin-Jr , zijn producten, Keptin-Jr’s verkoopfilosofie en informatieservice voor klanten. Dit geldt ook voor postorderverkoop en online verkoop. Keptin-Jr behoudt zich ten alle tijde het recht voor te beslissen over de vakbekwaamheid van zijn distributiepartners.

Art. 9. Plaats van uitvoering en Rechtszetel

Plaats van uitvoering en rechtszetel voor alle leverings- en betalingsverplichtingen van Keptin-Jr’s handelspartners is Amsterdam. Keptin-Jr is ook gerechtigd om een handelspartner aan te klagen bij de algemene rechtszetel van zijn handelspartner.