Algemene Voorwaarden

Consument
Dealer
Art. 1. Identiteit

Keptin-Jr b.v.
Watermunt 21
2411 MN  Bodegraven
Nederland

Tel: +31 (0)172 617831

Email: info@keptin-jr.com
Web: www.keptin-jr.com

KvK-nummer: 2400098
BTW-identificatienummer: NL80.28.64.314.B.01

Art. 2. Toepasselijkheid

In deze algemene voorwaarden staat wat wij voor onze klant doen en wat wij van onze klant verwachten. Soms bieden wij aparte voorwaarden aan bij een product. Ook dan gelden deze algemene voorwaarden. Als de verschillende voorwaarden elkaar tegenspreken, kiest de klant de meest gunstige.

Art. 3. Aanbod

We vertellen de klant altijd eerlijk wat, wanneer en hoe hij iets kan kopen, wat het kost en of de klant het kan ruilen. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling mogelijk te maken. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • De prijs inclusief belastingen;
  • De eventuele kosten van aflevering;
  • Het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • De wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst.
Art. 4. Overeenkomst

De klant doet online zaken met ons in een veilige webomgeving. Wanneer de klant een bestelling bij ons doet, krijgt hij daarvan een bevestiging per e-mail. Wij voegen alle informatie en gegevens die de klant nodig heeft bij zijn bestelling, maar het meeste vindt hij ook op onze site. Het is natuurlijk wel handig als de klant de (digitale) bon goed bewaart.

Art. 5. Herroepingsrecht

Onder herroepingsrecht verstaan wij de mogelijkheid voor de klant om binnen de bedenktijd af te zien van zijn aankoop bij ons. Heeft de klant het product ontvangen en voldoet het niet aan zijn verwachtingen? Dan mag hij het binnen 14 dagen na ontvangst retourneren. We sturen de klant een nieuw product of hij ontvangt zijn betaling binnen 10 dagen terug.

Art. 6. Verzendkosten in geval van herroeping

Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zijn de kosten van het retour zenden voor rekening van de klant.

Art. 7. Uitsluiting herroepingsrecht

De volgende artikelen kunnen niet teruggestuurd worden:

  • Gebruikte artikelen;
  • Verbruiksartikelen zoals wasmiddelen waarvan de verpakking is geopend;
  • Ingewisselde of ingevulde vouchers of tegoedbonnen;
  • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
Art. 8. Prijs

Alle genoemde prijzen zijn inclusief btw. Verzendkosten zijn afhankelijk van het land waar de bestelling heen gestuurd wordt. Deze worden op onze website getoond.

Art. 9. Conformiteit en garantie

De klant heeft recht op een goed product. Is er toch iets mee aan de hand, dan lossen we het voor hem op. Hierbij volgen we altijd de Nederlandse wet.

Art. 10. Levering en uitvoering

Als de klant op werkdagen voor 12.00 uur iets bij ons bestelt, wordt zijn bestelling uiterlijk de volgende dag verzonden. De verzendduur is afhankelijk van het land waar de bestelling heen gestuurd wordt. Deze wordt, voor alle gebieden waar wij onze producten leveren, op deze website getoond.

Wanneer de bezorging van het product langer duurt, of als we niet alles op tijd kunnen bezorgen, hoort de klant dit zo snel mogelijk. Op dat moment kan de klant afzien van zijn aankoop. Wanneer de klant van tevoren al had betaald, krijgt hij zijn betaling binnen 10 dagen teruggestort.

Als we een besteld product niet meer kunnen leveren krijgt de klant zijn geld terug, of bieden we hem een goed alternatief aan. Zo’n vervangend artikel mag de klant altijd ruilen. Als een product beschadigt of kwijtraakt voordat het bij de klant of een door hem aangewezen ontvanger aankomt, is dat onze verantwoordelijkheid.

Art. 11. Betaling

Bestellingen bij ons worden altijd vooruit betaald. Direct na ontvangst van de betaling wordt de bestelling in orde gemaakt. Klopt iets niet in de betaalgegevens? Laat het ons dan weten.

Art. 12. Klachtenregeling

Heeft de klant een klacht, dan doen wij er alles aan om deze klacht te verhelpen. Wanneer de klant een klacht heeft, laat het ons dan snel weten. De klant omschrijf het probleem zo duidelijk mogelijk, dan kunnen we goed helpen. Uiterlijk binnen 2 dagen krijgt de klant antwoord van ons. We helpen hem direct, of hij hoort hoeveel tijd we nodig hebben om het recht te zetten.

Art. 13. Geschillen

Komen we er echt niet uit? Dan kan de klant besluiten de zaak voor te leggen aan de Nederlandse rechter. Kiest de klant daarvoor, dan vinden wij dat oprecht jammer maar respecteren zijn keuze. Op alle overeenkomsten die hij afsluit met ons en geschillen die voortvloeien uit een overeenkomsten met ons is alleen het Nederlands recht van toepassing.

Art. 1. Identiteit

Keptin-Jr b.v.
Watermunt 21
2411 MN  Bodegraven
Nederland

Tel: +31 (0)172 617831

Email: info@keptin-jr.com
Web: www.keptin-jr.com

KvK-nummer: 2400098
BTW-identificatienummer: NL80.28.64.314.B.01

Art. 2. Algemene Voorwaarden

Wij opereren alleen en uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden. Deze hebben betrekking op al onze overeenkomsten ook wanneer dat niet is aangegeven. Het plaatsen van een order of het accepteren van een orderbevestiging betekent acceptatie van deze algemene voorwaarden.

Art. 3. Orders en Overeenkomsten

Orders kunnen telefonisch, schriftelijk of door middel van het ordersysteem van onze website (www.keptin-jr.com) geplaatst worden. Een schriftelijke orderbevestiging wordt alleen gegeven wanneer onze klant hier bij het plaatsen van de order om vraagt. Orders die door ons zijn geaccepteerd zijn bindend. Al onze aanbiedingen zijn zonder verplichting, tenzij dit anders is overeengekomen. Catalogi, prijslijsten en circulaires zijn bedoeld voor marketing doeleinden en zijn van rechtswege, in welke vorm dan ook, niet bindend. Aan klanten wordt alleen tegen betaling vooraf geleverd, tenzij een andere betalingsvoorwaarde met de klant is overeengekomen. In geval van een te late betaling hebben wij het recht de klant onze extra kosten in rekening te brengen evenals 10% rente (jaarbasis). Als onze betalingsvoorwaarde niet wordt nagekomen of wanneer wij gegronde redenen hebben tot twijfel aan de kredietwaardigheid van onze klant, worden alle bij deze klant uitstaande bedragen onmiddellijk opeisbaar. Gemaakte betalingsafspraken worden niet gecontinueerd wanneer de afgesproken betalingsconditie niet wordt nagekomen. In dit geval vinden alle volgende leveringen uitsluitend plaats tegen gegarandeerde betaling vooraf.

Art. 4. Levertermijn en vrachtkosten

Levertermijnen zijn niet bindend, tenzij dit in een geschreven overeenkomst anders wordt overeengekomen. Deelleveringen zijn toegestaan. Alle leveringen vallen onder het risico van de klant. Alle leveringen vinden plaats “ex works” Bodegraven tenzij dit anders is overeengekomen. Claims voor te late levering zijn uitgesloten. Claims voor incorrecte levering dienen ingediend te worden 14 dagen na het ontvangen van de goederen.

Art. 5. Eigendomsvoorbehoud

Geleverde goederen blijven ons eigendom totdat deze volledig zijn betaald, samen met alle bedragen die ons toebehoren. Wanneer de koper deze goederen verkoopt als onderdeel van zijn normale bedrijfsvoering dan wordt  het eigendomsvoorbehoud uitgebreid met de inkomsten van deze verkopen. De koper is verplicht om onmiddellijk aan Keptin-Jr door te geven wanneer derden goederen onder eigendomsvoorbehoud van Keptin-Jr of de inkomsten uit de verkoop van deze goederen, claimen. Zolang Keptin-Jr  (deels) eigenaar is van de goederen mogen deze niet bij anderen als onderpand gegeven worden, nog bij een ander in bewaring gegeven worden zonder onze toestemming. De koper is verplicht om Keptin-Jr onmiddellijk op de hoogte te stellen wanneer het eigendom van Keptin-Jr door een derde partij geconfisqueerd wordt.

Art. 6. Merkbescherming

Na beëindiging van de zakenrelatie met Keptin-Jr, is het gebruik van de beschermde merknaam “Keptin-Jr” verboden voor verdere bedrijfsvoering. Dit met uitsluiting van de verkoop van oude voorraad, die het merk “Keptin-Jr” draagt.

Art. 7. Garantie

Wanneer een levering één of meerdere defecten bevat, dienen details van deze defecte artikelen aan ons te worden doorgegeven, binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen. Op dat moment zullen wij aan de klant doorgeven hoe te handelen. In het algemeen verwachten wij van de koper de geleverde zendingen, direct na ontvangst, goed na te kijken en in het geval van defecte artikelen aan ons door te geven of het defect geleverde artikel voor reparatie kan worden retour gestuurd. De kosten die de klant voor het retoursturen maakt, zullen door ons worden vergoed, tenzij wij na ontvangst van het artikel van de klant de gemaakte klacht niet kunnen honoreren. Wanneer Keptin-Jr de klacht honoreert, zal Keptin-Jr het artikel of repareren of vervangen. De koper is alleen gerechtigd tot ontbinding van het contract, wanneer Keptin-Jr dit niet binnen een redelijke termijn realiseert. Wanneer een klant defecte goederen retourneert naar Keptin-Jr dient dit te gebeuren op goedkoopste en meest economische manier. Claims van defecte goederen worden alleen in behandeling genomen wanneer deze begeleid worden van een kopie van de factuur die de datum van aankoop toont.

Art. 8. Verkoop Richtlijnen

De koper accepteert uitdrukkelijk zijn plicht om door profesioneel personeel zijn klanten correct en adequaat informatie te verschaffen over het handelsmerk Keptin-Jr , zijn producten, Keptin-Jr’s verkoopfilosofie en informatieservice voor klanten. Dit geldt ook voor postorderverkoop en online verkoop. Keptin-Jr behoudt zich ten alle tijde het recht voor te beslissen over de vakbekwaamheid van zijn distributiepartners.

Art. 9. Plaats van uitvoering en Rechtszetel

Plaats van uitvoering en rechtszetel voor alle leverings- en betalingsverplichtingen van Keptin-Jr’s handelspartners is Amsterdam. Keptin-Jr is ook gerechtigd om een handelspartner aan te klagen bij de algemene rechtszetel van zijn handelspartner.