Dear applicant / Beste Aanvrager,

Thank you for your quote request. This is now being processed.
We will send your personal offer within a few days.

Hartelijk bedankt voor uw aanvraag. Deze is nu in behandeling.
Uw persoonlijke aanbieding zal binnen enkele dagen naar u verstuurd worden. 

Best regards / Vriendelijke groeten,

Keptin-Jr bv